NOW vaststelling
A5 Administratie Corona Quick Tips

NOW vaststelling: de corona maatregel

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is misschien wel de meest gebruikte coronamaatregel voor ondernemers. Het is een uitdaging om alle regels en wijzigingen in dit bericht te stoppen. Kijk daarvoor vooral op de NOW-website van het UWV, de Rijksoverheid of de KVK.

Waar wij het vooral over willen hebben, is de afrekening met het UWV. Die definitieve beschikking van het UWV komt nog lang niet. Dat kan zomaar 52 weken duren na je verantwoording. Zowel in de afbeelding als hieronder zetten we alles over de NOW kort en bondig voor jullie op een rij.

Vaststelling NOW 1.0

De eerste periode is afgelopen, je kunt deze dus niet meer aanvragen. Om zeker te zijn of je reeds ontvangen voorschot klopt, moet je een verantwoording indienen bij het UWV. Dat kan vanaf 7 oktober 2020 en zal o.a. een definitieve berekening zijn van je omzetverlies en je loonkosten. Naast die verantwoording moet je bij een voorschot van € 20.000,- of meer een derdenverklaring inleveren. Heb je meer dan € 100.000 voorschot ontvangen? Dan moet je zelfs een accountantsverklaring inleveren. Voor beide NOW verklaringen kun je bij ons terecht.

Derdenverklaring

Samen met jou beoordelen we de definitieve berekening van je omzetverlies en je loonkosten. De bijbehorende verklaring lever je in bij het UWV. Dat kan vanaf 7 oktober. Neem contact met ons op om die werkzaamheden al in te plannen. Hoe sneller ingeleverd, hoe sneller er een vaststelling kan komen om jouw verlies door corona (deels) op te vangen met de NOW-regeling.

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring voor de regeling kost wat meer werk, hierdoor mag die ook later worden ingediend bij het UWV. De werkzaamheden die van ons worden verwacht, zijn nu bekend gemaakt door het ministerie van sociale zaken. Neem voor de precieze opdracht contact met ons op. In basis geldt ook hiervoor, zorg dat je goed onderbouwd wat je omzetverlies en je loonkosten zijn geweest. Dat doe je door onderliggende documenten aan te leveren in combinatie met een up-to-date boekhouding.

NOW 2.0

Vanaf medio november (of na afloop van de aangevraagde periode) kan de verantwoording worden ingeleverd bij het UWV. Ook hier geldt dat je de derdenverklaring of accountantsverklaring nodig gaat hebben.

NOW 3.0

De overheid zet de NOW voort in de versie NOW 3.0. De NOW 3.0 geldt tot en met 30 juni 2021 en kun je per 3 maanden aanvragen. De 3 subsidieblokken van 3 maanden volgen na je periode van NOW 2.0 of vanaf 1 oktober 2020. In het eerste subsidieblok van 1 oktober 2020 tot en met 31 december geldt de eis van 20% omzetverlies. In subsidieblokken 2 en 3 maak je aanspraak op NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt.

Tips :

In welke periode valt de omzet nu? Onderbouw goed wanneer je de werkzaamheden hebt uitgevoerd. Heeft je klant de pakbon/werkbon getekend?

Het geld is bedoeld om de lonen te betalen. Doe er niets anders mee.

Houd rekening met een afrekening (zowel negatief als positief). Die berekening kunnen we al grotendeels voor je inschatten.

Fraude met de NOW-regeling wordt zwaar aangerekend. Ben eerlijk over je omzetverlies en houd je aan de regels!