A5 Administratie Aangifte Erfbelasting Quick Tips

Voorkom belasting bij schenken en erven

Heb je het financieel goed voor elkaar? En heb je samen met je partner gezorgd voor een flink kapitaal? Dan is het belangrijk om ook voor elkaar te zorgen nadat je er niet meer bent. Want ja, wie wil er nu bij schenken en erven belasting gaan betalen?

Wie is er eigenlijk erfgenaam?

Bij schenken en erven staan je partner en je kinderen vooraan, dat is wettelijk geregeld. Van deze wettelijke verdeling mag je afwijken via een testament. Daarin bepaal je zelf wie je erfgenamen zijn. Let wel op: je kinderen erven altijd een vastgesteld deel (dat noemen ze het kindsdeel).

Heb je geen kinderen of partner? Dan erven je ouders of aanverwante familie(ooms/tantes/broers/zussen).

Wees open en eerlijk naar je erfgenamen

We zien regelmatig dat een van partners de “bankzaken” of de “belastingen” regelt en de ander er niks vanaf weet. Vaak horen we: “Internetbankieren… wat is dat? Dat regelt manlief altijd!”. Wees hierin samen actief zodat je allebei weet hoe het werkt en waar je wat moet zoeken. Betrek je kinderen of erfgenamen er ook eens bij voor het geval je samen iets overkomt. Vind je het moeilijk om je kinderen of erfgenamen jullie financiën te laten zien? Daarin ben je niet de enige, toch zien we dat het veel rust geeft voor alle partijen.

Misschien wist je dat niet, maar je DigiD wordt na je overlijden geblokkeerd. Ook kunnen op andere sites wachtwoorden en verscherpte identificatierichtlijnen problemen opleveren met inloggen na je overlijden. Om alles voor je nabestaanden inzichtelijk te krijgen is het verstandig om e.e.a. ouderwets op papier vast te leggen. Wat moet er dan in die klapper op zolder? Begin met de laatste belastingaangiftes, jaaroverzichten van de bankrekeningen en van jullie inkomens, de hypotheekoverzichten, beleggingsoverzichten en de verzekeringspolissen (zeker die overlijdensrisicoverzekering!). Buitenlandse bezittingen worden vaak vergeten, neem die ook op in de klapper.

Maak in de klapper een duidelijk stappenplan. Waarin je opneemt wat de nabestaanden direct moeten regelen. De gemeente maakt aan veel instanties bekend dat je bent overleden. Maar dat is misschien te laat voor de termijn bij de overlijdensrisicoverzekering. Denk ook aan alle abonnementen die je hebt lopen zodat de erfgenamen deze tijdig kunnen opzeggen.

Notaris

Je kapitaal is inzichtelijk. Je hebt flink gespaard en je hypotheek valt vrij met een overlijdensrisicoverzekering. “Kom maar op met die centen!” zeggen de erfgenamen dan. Maar wist je dat je kinderen “slechts” een vrijstelling hebben van ongeveer €21.000? Voor bedragen boven de vrijstelling geldt dat er erfbelasting betaald moet worden. De vrijstelling van je partner is daarentegen fors te noemen, zo rond €670.000. Kijk maar eens welke vrijstellingen er zijn op de site van de Belastingdienst.

Nu denk je waarschijnlijk: “ach we hevelen alles over naar de partner en de kinderen krijgen alleen die €21.000”. Maar helaas… dat gaat niet zomaar. De wettelijke verdeling van je erfenis is zo dat iedereen een gelijk deel krijgt van het totaalbedrag. Dan krijgen de kinderen dus net zo veel als je partner. De kinderen betalen belasting terwijl het kapitaal nog opgeborgen zit in het huis. Gelukkig biedt een testament hierop voldoende mogelijkheden. Pas die wettelijke verdeling zo aan dat je de vrijstellingen optimaal benut. De notaris kan daarvoor een zogenaamd keuze-/opvullegaat in het testament opnemen.

Bij schenken en erven met een klein opgebouwd kapitaal kan een trip naar de notaris je een hoop gedoe schelen.

Schenken “met de warme hand”

Ook wel schenken bij leven genoemd. Hoe leuk is het als je de (klein-)kinderen een geldbedrag kan geven op het moment dat ze het hard nodig hebben. Zolang het totale bedrag per jaar onder de jaarlijkse vrijstelling valt is er geen aangifteplicht en betaal je geen schenkbelasting. In 2021 is de vrijstelling tijdelijk met €1.000 verhoogd vanwege de coronacrisis. Kijk voor de vrijstellingen op de site van de Belastingdienst.

Heb je een schenking gekregen boven de vrijstellingen? Dan moet je zelf aangifte doen op de site van de Belastingdienst.

Vraagt je kind om garant te staan voor de hypotheek? Dan is schenken misschien ook een optie. Bij aankoop van een huis of een nieuwe verbouwing in het huidige huis van de kinderen is de schenkingsvrijstelling een stuk hoger. Namelijk zo’n €105.000. Om voor deze zogenaamde “Jubelton” in aanmerking te komen zijn wel strikte voorwaarden opgesteld. Bel ons even op en we helpen je daar graag bij.

Een jubelton mag je maar 1x aan je kind schenken. Het bedrag moet dus in 1x op de rekening van het kind staan.

Levenstestament

Nu je toch bij die notaris aan de koffie zit is het misschien handig om ook eens verder te kijken. Wat gebeurd er eigenlijk als ik ziek word en niet meer over die financiën kan beslissen? In een levenstestament leg je bijvoorbeeld vast wie voor jou de zakelijke belangen mag behartigen. Regel je niks dan zit je snel in de financiële problemen. Want niemand mag jou zakelijke belangen behartigen. Je familie moet dan eerst naar de rechter om een bewindvoerder aan te laten stellen. Dat duurt langer en misschien voelt een bekende wel beter dan zo’n anonieme bewindvoerder.

En de onderneming dan?

Een onderneming erven of schenken, dat is wat omvangrijker dan hierboven is beschreven. De Bedrijfsopvolgingsregeling(BOR) geeft wel voldoende mogelijkheden om dat fiscaal zo vriendelijk mogelijk te doen. Wil je liever niet dat de zaak overgaat naar je erfgenamen of wil je dat maar 1 persoon je bedrijf erft? Maak hierover dan van te voren al afspraken of draag de onderneming al over bij leven. De BOR is onderwerp van discussie in de Tweede Kamer en gaat mogelijk op termijn veranderen. Dus wees alert en vraag tijdig informatie bij ons aan.

2x aangifte doen na overlijden

Na het overlijden van je dierbare krijg je automatisch bericht van de Belastingdienst. Je moet de aangifte inkomstenbelasting indienen. Ook krijg je een brief over de erfbelasting. In die brief staat hoe je de aangifte erfbelasting moet doen. Dat lijkt in eerste instantie makkelijk maar je ziet snel iets over het hoofd. Wij helpen je hier graag bij. De aangifte over schenken of erven nemen we graag van je over. Neem contact met op ons!