A5 Administratie News & Events

A5 geslaagd voor NBA Controle

Sinds de start van ons accountantskantoor moeten we voldoen aan alle wet- en regelgeving. We doen daar veel moeite voor maar het is wel een leuke uitdaging.

Spannend was het dan ook dat de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, het NBA, in augustus 2021 ons kantoor kwam toetsen. Tijdens deze toets hebben ze onze gehele organisatie onder de loep genomen. We zijn niet zo’n groot accountantskantoor maar moeten wel voldoen aan heel veel eisen. Zo zijn ons kwaliteitshandboek, de inrichting van onze ICT, de algemene voorwaarden, de permanente educatie voor personeel én onze klantendossiers door het NBA beoordeeld.

Het NBA heeft vervolgens geconcludeerd dat ons kantoor voldoet aan de gestelde eisen en onze klantendossiers ruim voldoende zijn. En daar zijn we heel erg trots op!